Blog Archives

Ha, Ha, Ha! Laughter Can Make You Thinner

There is good news for people who want to lose weight but do not want to leave their sofa.

According to a report in The Telegraph, researchers found that laughing makes the stomach muscles work harder and become stronger.

Therefore, if you want to lose weight, one method would be to watch your favorite comedy on television.

Slovíčka:
laughter – smiech
lose weight – schudnúť
stomach muscles – brušné svaly

Gramatika:

Podmieňovací spôsob: would + sloveso.

,.. one method would be to watch – … jednou metódou by bolo pozerať

© Simple English News

Správu si môžete aj vypočuť tu.The Day of the Dead: Remembering the Deceased

The Day of the Dead is a holiday which focuses on gatherings of family and friends to pray for and remember friends and relatives who have died.

The celebration occurs on November 1 and 2 in connection with the Catholic holy days of All Saints’ Day and All Souls’ Day, which take place on those days.

Slovíčka:
gathering – zhromaždenie
pray – modliť sa
occur – udiať sa
take place – konať sa

© The News.sk

Student Wins Lottery and Then Quits School

A college student in China has decided to leave school after he won money in a lottery.

According to a report on Reuters, the student believes he no longer has any need for an education after claiming a $683,000 prize.

However, one of his teachers hopes the student will continue his studies in the future. “We are not sure if he will return to school, but we hope he will eventually finish his education,” his teacher said.

Slovíčka:
decide – rozhodnúť sa
win (min. č.won) – vyhrať
claim – nárokovať si
eventually – napokon, nakoniec

Gramatika:
No longer – nikdy viac.

…,the student believes he no longer has any need for an education… – štundent verí, že už nikdy viac nebude potrebovať vzdelanie...

© Simple English News

Správu si môžete aj vypočuť tu.

Serena and Venus Williams

The Williamses are not only the best sisters in tennis but are also engaged in the world of fashion, too.

Serena has her own fashion brand ANERES, and Venus has completed a degree in fashion design.

Recently, they tried playing in high heels on a tennis court. Watch the video below.

Slovíčka:
be engaged – byť zaangažovaný, zapojený
fashion – móda
brand – značka
degree – titul
high heels – vysoké opätky

Gramatika:
Keď nasledujú dve slovesá po sebe druhé je buď v neurčitku alebo tvare na -ing. Pozor nie je to priebehový tvar slovesa.

Recently, they tried playing… – Nedávno si skúsili zahrať (si vyškúsali hranie)…

© The News.sk
Bekescsaba’s First Slovaks

The first Slovaks arrived in Bekescsaba in 18th and 19th centuries. You can still find remnants of how these first settlers lived at the Slovak Museum located near the center of Bekescsaba.

The museum is filled with numerous interesting objects which show how Slovak farmers in the 19th century went about their lives in this new terrain.

Admission is less than 1 euro for adults and 50 cents for children. Call here for more information. Slovak is spoken here.

Address:Békéscsaba, Garay utca 21.Tel/fax: 66/327-038

Slovíčka:
remnants – pozostatky
settlers – usadlíci
near – blízko
go about – viesť (život)
admission – vstupné
adults – dospelí

Gramatika:
Trpný rod, be + 3. tvar slovesa, sa v angličtine používa častejšie ako v slovenčine. Sloveso: fill – naplniť.

The museum is filled with numerous interesting objects… Múzeum má (je naplnené množstvom) množstvo zaujímavých predmetov…

© The News.sk

Nike’s Founder Goes Back to School

Phil Knight, one of the founders of Nike, has been attending classes at Stanford University.

According to a report in The Wall Street Journal, Knight, who is worth $8 billion, has been taking classes in English literature and creative writing.

Nike is the world’s largest supplier of athletic shoes.

Slovíčka:
founder – zakladateľ
class – vyučovacia hodina
writing – písanie
supplier – dodávateľ
shoes – topánky

Gramatika:

1.Ak chcete povedať, že niečo (niekto) má hodnotu (cenu): be worth.
Knight, who is worth $8 billion,… – ...Knight, ktorého hodnota je 8 miliárd dolárov,…

2. Predprítomný priebehový čas vyjadruje dej, ktorý začal v minulosti a trvá do súčasnosti a v slovenčine sa väčšinou prekladá prítomným časom.
has been taking classes in English literature… – navštevuje (berie) hodiny anglickej literatúry

© Simple English News

Správu si môžete aj vypočuť tu.


The World’s Cheapest Car

India’s Tata Motors is planning to sell a car for just $2,500.

The Tata Nano will make it possible for millions more people in India to drive a car. The car, which can seat up to five people, has no air-conditioning or radio.

Environmentalists are worried that millions of new cars on India’s roads will add to the country’s pollution.

Slovíčka:
sell – predávať
possible – možné
drive – šoférovať, ísť (autom)
seat up – usadiť
road – cesta
add – pridať
pollution – znečistenie, zamorenie

Gramatika:
Preklad s dôrazom na frázu: be worried – mať obavu, obávať sa, robiť si starosti.

Environmentalists are worried that millions of new cars on…- Ekológovia sa obávajú, že milióny nových áut na…

Výber zo svetových správ pre pokročilých

ŠPECIÁLNA PONUKA - 45 minútový online kurz pripravený na mieru podľa vašich potrieb - flexibilné termíny - cena 7 Euro Info: rkenglish@stonline.sk