PRÍRUČKA ANGLIČTINY

ANGLIČTINAzákladné pravidlá anglického jazyka

Lacné publikácie


  • užitočná príručka angličtiny  pre žiakov základných škôl, študentov stredných a vysokých škôl i dospelých,
  • lacné (len 2,20 €) a rýchle osvojenie si angličtiny,
  • priestor na doplňovanie si vlastných poznámok,
  • príručka písaná jednoduchou formou zrozumiteľnou každému,
  • inšpiratívne príklady, jednoduchá orientácia v štruktúrovaných prehľadoch,
  • rýchle zopakovanie si učiva pred testom, skúškou, maturitou, a pod.

 

ANGLIČTINU DOKÁŽE ZVLÁDNUŤ KAŽDÝ!

 

————————————————————————————————————————–

Preklepy:

Chceme sa ospravedlniť za preklepové chyby, ktoré sa vyskytli počas tlače prvého vydania príručky:

str. 12

Budeme smieť ísť do kina?

str. 15

  • niektoré príslovky majú dva tvary (s “-ly” a bez “ly”) a ich význam je rozdielny.

 

str. 30

Had you managed to sell your car before you bought a new one?

str. 42

who (whom – po predložkách), whose – ktorý, ktorá, ktorých (používajú sa len s osobami)