Prídavné mená

Prídavné mená a ich stupňovanie

Prídavné mená v angličtine nepriberajú žiadne koncovky.
I am young.       –             Som mladý.
She is young.    –             Ona je mladá.

Podstatné meno sa v angličtine môže stať prídavným menom bez zmeny tvaru tým, že ho položíme pred iné podstatné meno.
a bus station     –       autobusová stanica

STUPŇOVANIE PRAVIDELNÉ
• jednoslabičné a dvojslabičné prídavné mená sa zvyčajne stupňujú pomocou prípon er a est
tall boys                 –   vysokí chlapci
taller boys              –   vyšší chlapci
the tallest boys       –   najvyšší chlapci
• viacslabičné prídavné mená sa stupňujú pomocou more a most
important questions               –  dôležité otázky
more important questions       –  dôležitejšie otázky
the most important questions  –  najdôležitejšie otázky

STUPŇOVANIE NEPRAVIDELNÉ
• niektoré prídavné mená sa stupňujú nepravidelne
good (dobrý) better (lepší) best (najlepší)
bad (zlý) worse (horší) worst (najhorší)

Poznámka:
• 3. stupeň stupňovania prídavných mien má určitý člen
the smallest, the most beautiful
• koncové e vynecháme, ak prídavné meno končí na e
nice nicer nicest
• koncovú spoluhlásku zdvojíme, ak pred ňou stojí krátka jednoduchá samohláska
big bigger biggest
• koncové y sa mení na i, ak pred ním stojí spoluhláska
easy easier easiest
ale výnimka
shy shyer shyest
• niektoré dvojslabičné prídavné mená sa môžu stupňovať aj s er, est alebo more a most
napr. clever, common, happy…
happy happier more happy happiest most happy
• prídavné mená zakončené na full alebo less sa stupňujú s – more a – most
napr. careful, careless, useful, useless…
• prídavné mená zakončené na ed, ing sa stupňujú s more/less a most/least
• the + prídavné meno
the young                    – mladí (mladí ľudia – označenie celej skupiny)
the unemployed            – nezamestnaní (nezamestnaní ľudia – označenie celej skupiny)

© TheNews.sk, Zákaz kopírovať alebo akokoľvek reprodukovať.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *