Spojky


• slovenské “že” je v angličtine that, avšak táto spojka sa v angličtine často vynecháva. Ďalšie slovenské spojky: ale = but, beacuse = pretože, beacuse of = kvôli.

I think (that) we will win. Myslím, že vyhráme.
I couldn’t come because of my illnes. Nemohol som prísť, kvôli chorobe.

• slovenské aby v prípade, že podmet je rovnaký so as to, in order to, so as not to, in order not to.

• slovenské aby v prípade, že podmet nie je rovnaký so that, in order that.

I came early in order not to miss anything. Prišiel som skoro, aby som nič nezmeškal.
I will speak slowly so that you could understand. Budem hovoriť pomaly, aby ste mi rozumeli.

© TheNews.sk, Zákaz kopírovať alebo akokoľvek reprodukovať.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *