Predložky

Predložky
Predložky majú svoj základný preklad do slovenčiny, avšak v určitých väzbách sa používajú odlišne vzhľadom na tento preklad.
• slovenské v s dňami je v angličtine on
on Monday – v pondelok

• slovenské o s časovým údajom (na hodinách) je v angličtine at
at 5 o’clock – o piatej

• slovenské o s časovým údajom je v angličtine in
in two hours – o dve hodiny

Niektoré ďalšie použitie predložiek.
• vo väzbách
in the evening, in the morning
They will come in the evening. Prídu večer.

• slovenské “pred” vyjadríme
in front of (miestne)
before (časove)
ago (s minulým časom a vždy až za časovým údajom)

The bus stop is in front of their house. Autobusová zastávka je pred ich domom.
We will have a meeting before lunch. Budeme mať stretnutie pred obedom.
I was in Canada 10 years ago. V Kanade som bol pred 10 rokmi

V predprítomnom čase sa predložka in vo významne bol som v mení na to.
I was in Canada 10 years ago. V Kanade som bol pred desiatimi rokmi.
I have been to Canada. V Kanade som už bol.

© TheNews.sk, Zákaz kopírovania alebo akejkoľvek reprodukcie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *