Spojenie podmetu s minulým neurčitkom

Spojenie podmetu s minulým neurčitkom

Angličtina má aj minulý neurčitok, ktorý sa tvorí: to + have + minulé príčastie. Túto väzbu môžeme použiť, ak chceme vyjadriť skorší dej.

He said to have known it. Povedal, že to už vedel.
They seem to have been there. Zdá sa, že tam už boli.

© TheNews.sk, Zákaz kopírovať alebo akokoľvek reprodukovať.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *