Rozkazovací spôsob

Rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného a množného čísla vytvoríme nasledovne:(Či sa jedná o jednotné alebo množné číslo vieme určiť len z kontextu.)

• kladná veta
Do it. Urob (Urobte) to!
Take your coat. Vezmi si kabát!
Tell it to him. Povedz mu to!

• zápor
Don’t do it. Nerob (Nerobte) to!
Don’t go there. Nechoďte tam!
Don’t tell it to him. Nepovedz mu to!

Pre vyjadrenie rozkazovacieho spôsobu pre ostatné osoby použijeme väzbu: let + predmet + sloveso

V 1.osobe jednotného čísla zvyčajne prekladáme túto väzbu tvarom: Dovoľte mi, …
Let me say something. Dovoľte mi, aby som niečo povedal.
Let me think about it. Nechajte ma si to premyslieť. (Chcem si to premyslieť.)

Let him do it now. Nech to urobí teraz.
Don’t let him do it. Nech to nerobí.

Let her sing. Nech spieva.
Don’t let her go there. Nech tam nejde.

Let us ( Let’s) wait here. Čakajme tu.
Don’t let us (Let’s not)do that Nerobme to.

Let them stop quarreling. Nech sa prestanú hádať.
Don’t let them win. Nech nevyhrajú.

© TheNews.sk, Zákaz kopírovať alebo akokoľvek reprodukovať.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *