Zámená (dôrazové, zvratné)

Zámená (dôrazové, zvratné)

Tieto zámená používame ako dôrazové vo význame ja sám “osobne” a zvratné vo význame slovenského sa, si, takýchto slovies je však v angličtine málo.

I – myself
you – yourself
he – himself
she – herself
it – istelf

we – ourselves
you – yourselves
they – themselves

I drew it myself. Ja sama som to nakreslila.
We ourselves bought it. My (sami) sme to kúpili.
I said to myself. Povedal som si.
May I introduce myself? Môžem sa predstaviť?
He looked at himself. Pozrel sa na seba.
ale
He looked at him. Pozrel sa na neho.

© TheNews.sk, Zákaz kopírovania alebo akejkoľvek reprodukcie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *