Podmienkové súvetia

Podmienkové súvetia

Existujú tri typy podmienkových súvetí.

1. Podmienka splniteľná, ktorá sa tvorí z hlavnej vety v budúcom čase a vedľajšej vety v prítomnom čase, ktorú uvádza spojka if – ak.
If it doesn’t rain, we will go for a walk. Ak nebude pršať, pôjdeme na prechádzku.
I will go on vacation, if I make some money. Ak zarobím nejaké peniaze, pôjdem na dovolenku.

2. Podmienka nesplniteľná, ktorá sa tvorí z hlavnej vety v prítomnom podmieňovacom spôsobe a vedľajšej vety v minulom čase, ktorú uvádza spojka if – keby.
If they didn’t lose the match, they would play in England. Keby neprehrali ten zápas, šli by do Anglicka.
If you told them, they would bring it. Keby si im povedal, priniesli by to.

3. Podmienka nesplniteľná minulá, ktorá sa tvorí z hlavnej vety v minulom podmieňovacom spôsobe a vedľajšej vety v predminulom čase, ktorú uvádza spojka if – keby.
If she had learnt more, she would have had better results. Keby sa bola viac učila, bola by mala lepšie výsledky.
If they had helped us, we would have finished it earlier. Keby nám boli pomohli, boli by sme to skončili skôr.

© TheNews.sk, Zákaz kopírovať alebo akokoľvek reprodukovať.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *