Might

Pomocou might + sloveso vo všetkých osobách zvyčajne vyjadríme slabšiu pravdepodobnosť – slovenské snáď, azda.

He might know about it. Snáď o tom vie.
They might come tommorow. Azda zajtra prídu.

© TheNews.sk, Zákaz kopírovania alebo akejkoľvek reprodukcie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *