Použitie neurčitku

Neurčitok v angličtine sa tvorí pridaním častice to pred sloveso,napr:
písať – to write
pracovať – to work

V angličtine existuje aj takzvaný minulý neurčitok, ktorý sa tvorí to + have + minulé príčastie:
to have written
to have worked

Použitie:
• Ak nasledujú dve slovesá v angličtine za sebou, tak druhé sloveso bude buď v neurčitku, alebo v tvare na ing. Niektoré slovesá môžu byť nasledované oboma tvarmi, ale niekedy sa význam danej vety môže zmeniť.
I want to buy new balls. Chcem kúpiť nové lopty.
Remember to send the letter. Nezabudni poslať ten list.
We cannot afford to employ another worker. Nemôžme si dovoliť zamestnať ďalšieho robotníka.
I like to dance. Rád tancujem.
v prípade použitia druhého slovesa v zápore pridáme časticu not pred to
They decided not to come. Rozhodli sa, že neprídu.

• Skrátenie vedľajšej vety v prípade, že obe vety majú rovnaký podmet.
I had to get up early to catch the train. Musel som vstať skoro, aby som chytil vlak.
They hurried not to miss the train. Ponáhľali sa, aby nezmeškali vlak.

• Vždy v trpnom rode.
He was asked to help. Požiadali ho (bol požiadaný), aby pomohol.
They were told not to stay here. Povedali im (bolo im povedané), aby tu nezostali.
Keď sa o n niekom niečo hovorí.
She is said to be a very hard-working student. Hovorí sa o nej, že usilovná študentka.

• V nasledovných väzbách s prídavnými menami.
I am glad to hear it. Som rád, že to počujem.
It is very easy for him to do it. Je to pre neho jednoduché.
They are old enough to understand it. Sú dosť starí na to, aby tomu rozumeli.
It is high time for the children to go to bed. Je najvyšší čas, aby deti išli spať.

• Po predmete.
I told Peter to come. Povedal som Petrovi, aby prišiel.
I want you to do it now. Chcem, aby si to urobil teraz.
We asked them no to come. Požiadali sme ich, aby neprišli.
She expects them to win. Očakáva, že vyhrajú.
Použitie minulého neurčitku.
He said to have sent it. Povedal, že to poslal.
They are said to have been the best experts. Hovorí sa o nich, že boli najlepšími expertmi.

Pozor:
He stopped to do it. Zastavil sa, aby to urobil.
He stopped doing it. Prestal to robiť.

© TheNews.sk, Zákaz kopírovať alebo akokoľvek reprodukovať.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *