Sloveso TO BE

Prítomný čas
Plný tvar Stiahnutý tvar Zápor Zápor-stiahnutý tvar Otázka
I am I’m I am not I’m not Am I…?
you (we, they) are you’re you are not you aren’t alebo you’re not Are you…?
he (she, it) is he’s he is not he isn’t alebo he’s not Is he…?

Minulý čas
Plný tvar Zápor Zápor-stiahnutý tvar Otázka
I was I was not I wasn’t Was I…?
you (we, they) were you were not you weren’t Were you…?
he was he was not he wasn’t Was he…?
she was she was not she wasn’t Was she…?
it was it was not it wasn’t Was it…?

Budúci čas
Plný tvar Stiahnutý tvar Zápor Zápor-stiahnutý tvar Otázka
I (you, he, she it, we they)will be I’ll be I will not be I won’t be Will I be?

Predprítomný čas
Plný tvar Stiahnutý tvar Zápor Zápor-stiahnutý tvar Otázka
I have been (you, we, they) I’ve been I have not I haven’t been Have I been…?
he (she, it) has been he’s been he has not he hasn’t been Has he been…?

Predminulý čas
Plný tvar Stiahnutý tvar Zápor Zápor-stiahnutý tvar Otázka
I had been (you, he, she, it, we, they) I’d been I had not been I hadn’t been Had I been…?

 

Poznámky
osobné zámeno I píšeme vždy s veľkým písmenom
He is good but I am better. On je dobrý, ale ja som lepší.
zápor sa tvorí pridaním not za sloveso
It is not on the table. Na stole to nie je.
otázka sa tvorí prehodením slovesa pred podmet
Are they students? Sú študenti
druhá osoba jednotného a množného čísla má ten istý tvar. Či vám Angličan tyká alebo vyká zistíte podľa toho, či vás oslovuje krstným menom alebo priezviskom
Are you busy, Robert? Robert, si zaneprázdnený?
Are you at office, Mr Vano? Ste v kancelárii, pán Vano?
v kladných stručných odpovediach použijeme plné tvary, v zápornej stručnej odpovedi v hlavne v hovorovej reči môžeme použiť skrátené tvary
Is he a teacher? Je učiteľ?
Yes, he is. Áno, je.
Are they good players? Sú dobrí hráči?
No, they aren’t. Nie, nie sú.
záporné otázky sa v angličtine nevyskytujú často, ale môžu sa
Is he not a good player? Nie je dobrý hráč?
Isn’t it sour? Nie je to skysnuté?

© TheNews.sk, Zákaz kopírovať alebo akokoľvek reprodukovať.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *