Budúci čas priebehový

Tvorí sa: be (v budúcom čase) + významové sloveso s ing

• kladná veta
The train will be arriving soon. Vlak príde čoskoro.

• zápor
We will not (won’t) be giving performance in Chicago. V Chicagu nebudeme vystupovať (predstavenie).

• otázka
What will she be doing at 10 a.m. tommorow? Čo bude (práve) robiť o desiatej zajtra ráno?

Použitie:
• budúci čas priebehový sa používa na vyjadrenie deja, ktorý sa uskutoční a bude prebiehať v istom okamihu v budúcnosti
By this time tommorow I will be flying to Moscow. Zajtra o takomto čase budem práve letieť do Moskvy.

• niekedy môže mať budúci čas priebehový “zmäkčujúci efekt” v porovnaní s budúcim jednoduchým časom
I will write this letter tommorow. Napíšem ten list zajtra.
I will be writing this letter tommorow. Zajtra budem písať ten list.

• v určitom kontexte môže byť priebehový budúci čas zdvorilejší v porovnaní s budúcim jednoduchým časom
Will you write it tommorov? Napíšeš to zajtra?
Will you be writing it tommorow? Budeš to zajtra písať?

© TheNews.sk, Zákaz kopírovať alebo akokoľvek reprodukovať.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *