Budúci čas

Budúci čas tvoríme pomocou will + sloveso vo všetkých osobách v súčasnej angličtine. V prvej osobe jednotného a množného čísla môžeme použiť shall, ale to je dnes už zriedkavé. Shall (shall not – shan’t) sa však používa v otázkach, avšak skôr vo význame “mám, máme” niečo urobiť alebo ako výzva

• kladná veta
We will (We’ll) come back next week. Vrátime sa na budúci týždeň.
She will (She’ll) bring it tommorow. Prinesie to zajtra.

• zápor
He will not (won’t) say it to anybody. Nepovie to nikomu.
I will not (won’t) play. Nebudem hrať.

• otázka
Will you take us there? Zoberieš nás tam?
Shall we go? Pôjdeme?
Shall I record it? Mám to nahrať?

© TheNews.sk, Zákaz kopírovať alebo akokoľvek reprodukovať.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *