Minulý čas priebehový

Minulý čas priebehový sa tvorí: be (v minulom čase) + významové sloveso s ing.

• kladná veta
We were dancing all night. Tancovali sme celú noc.

• zápor
They were not (weren’t) learning enough. Neučili sa dostatočne.

• otázka
Were you studying between 5 p.m. and 6 p.m.yesterday? Učil si sa včera včera medzi piatou a šiestou.

Použitie:
• vyjadrenie deja, ktorý istý čas v minulosti trval. Trvanie deja zvyčajne označuje časový údaj.
I was preparing for my exam the whole aftetrnoon. Celé popoludnie som sa pripravoval na skúšku.

• vyjadrenie dejov, ktoré sa konali súčasne a istú dobu v minulosti trvali
While he was reading the newspaper she was cooking the lunch. Zatiaľ čo on čítal ona varila obed.

• vyjadrenie deja, ktorý sa konal v istom okamihu v minulosti
At ten I was going to bed. O desiatej som práve išiel spať.

• na vyjadrenie dvoch dejov, pričom jeden je vyjadrený jednoduchým minulým časom (ten kratší)
When I came in she was reading a book. Práve čítala nejakú knihu, keď som vošiel.

• ako pozadie k hlavnému deju, keď opisujeme (rozprávame, píšeme) dej v minulosti
I was walking down our street when I noticed two strange men. The men got in a black car and drove away Práve som išiel dole našou ulicou, keď som si všimol dvoch cudzích mužov. Muži nastúpili do čierneho auta a odišli.

© TheNews.sk, Zákaz kopírovať alebo akokoľvek reprodukovať.

2 Responses to Minulý čas priebehový

 1. 123jjk123 says:

  Keď chcem napísať vetu (pisem vety o mojich prazdninach):Prvýkrát som jedla morké príšery.
  Po správnosti je to:
  The first time i was eating a sea monsters.
  alebo
  The first time i ate a sea monsters.
  ??
  dopredu dakujem za odpoved

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *