Prítomný čas priebehový

Prítomný čas priebehový vyjadruje dej, ktorý prebieha práve v danej chvíli alebo je intenzívny v určitom časovom období (nemusí prebiehať priamo v danej chvíli).

Tvorí sa: be (v prítomnom čase) + významové sloveso s ing

• kladná veta
I am writing the letter. Práve (v tejto chvíli) píšem ten list.
This semester we are studying German. Tento semester sa učíme nemčinu.

• zápor
We are not watching TV. Nepozeráme teraz telku.

• otázka
Is he doing his homework? Robí si teraz domáce úlohy?

© TheNews.sk, Zákaz kopírovať alebo akokoľvek reprodukovať.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *