Much,Many,A lot of.., Mnoho,Veľa,Trochu..

many, much, a lot of, little, few, less, fewer, more

Slovenské “mnoho, veľa” vyjadríme:
many s počítateľnými podstatnými menami (many friends,cars,atď.)
much s nepočítateľnými podstatnými menami (much work,snow,atď.)
a lot of / lots of môžeme použiť pre počítateľné, aj nepočítateľné podstatné mená
plenty of môžeme použiť pre počítateľné, aj nepočítateľné podstatné mená

Slovenské “málo” vyjadríme:
few s počítateľnými podstatnými menami (few houses,atď.)
little s nepočítateľnými podstatnými menami (little time,atď.)

Slovenské “trochu, niekoľko” vyjadríme:
a few s počítateľnými podstatnými menami (a few books, atď.)
a little s nepočítateľnými podstatnými menami (a little tea, atď.)

Slovenské “menej” vyjadríme:
fewer s počítateľnými podstatnými menami (fewer friends, atď.)
less s nepočítateľnými podstatnými menami (ess time, atď.)

Slovenské “viac” vyjadríme:
more pre počítateľné,aj nepočítateľné podstatné mená (more time, more friends, atď.)

© TheNews.sk, Zákaz kopírovať alebo akokoľvek reprodukovať.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *