THENEWS.SK na ŠKOLÁCH

PROJEKT: GETTING TO KNOW OUR NEIGHBORS

Termín: Apríl 2012

Xenofóbia a rasizmus sú i v nových európskych podmienkach stále aktuálnymi problémami. Najmä mladí ľudia sú obzvlášť citlivou skupinou proti rôznym formám diskriminácie a neznášanlivosti. „Getting to Know Our Neighbors (Spoznaj svojich susedov)“ – tak znelo motto i názov pilotného projektu medzinárodnej skupiny Robert Karniš (TheNews.sk) – Sam Margolis (Simple English News) realizovaného medzi Základnou školou T. Vansovej vo Zvolenskej Slatine a Základnou školou v Békešskej Čabe. Cieľom intenzívnej mesačnej spolupráce medzi oboma susednými školami bolo vzbudiť u žiakov 8. – 9. ročníkov prirodzené porozumenie rozmanitosti európskej kultúry, kultúrneho dedičstva, ako aj spoločných hodnôt v podmienkach dvoch geograficky a historicky blízkych krajín. Komunikačným kanálom na oboch brehoch Dunaja sa stal anglický jazyk, moderná multimediálna technika a bezprostredná chuť nadviazať nové priateľstvá. Vlastné národné a regionálne špecifiká predstavovali žiaci formou tvorivých prezentácií, fotografií, dotazníkov a v závere aj živou spoločnou videokonferenciou. Strach z neznámeho veľmi rýchlo pominul a vystriedala ho radosť zo spolupráce, výmeny skúseností a poznatkov, zaujímavých zážitkov či túžby po skutočnom stretnutí. Projekt s dôrazom na multikultúrnu a regionálnu výchovu je tak skvelým príkladom zbližovania mladých ľudí prostredníctvom vzájomného dialógu. Priebeh a výsledky cezhraničného úsilia je možné nájsť na portáli: www.talkconnect.org. Aktivita bola realizovaná vďaka finančnej podpore OPEN SOCIETY INSTITUTE.

Galériu fotografií z projektu si môžete pozrieť tu.

Mgr. Róbert Borbély

Mali by ste záujem o podobný projekt s využitím anglického jazyka napíšte nám na info@thenews.sk.

——————————————————————————————

KVÍZ: A REGION IN EUROPE

Škola: ZŠ s MŠ T. VANSOVEJ VO ZVOLENSKEJ SLATINE

Termín: 12/2011

Hlavný organizátor:
Mgr. Róbert Borbély – doktorand Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s TheNews.sk.

Správa

Výsledky

Fotogaléria:

 

 

 

———————————————————————————————————————————————-

KVÍZ: A REGION IN EUROPE

Škola: ZŠ A.SLÁDKOVIČA V SLIAČI

Termín: 11/2011

Hlavný organizátor:
Vlastivedná sieň Š. Hudáka Sliač – organizačná zložka Mestského kultúrneho strediska Sliač, Mgr. Róbert Borbély v spolupráci s TheNews.sk.

Propozície: A Region in Europe

Správa: A Region in Europe

Výsledky: A Region in Europe

Fotografie:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *