RÔZNE

Ťahák

Pomôcka pre všetkých žiakov a študentov – testy s vysvetleniami a hodnotením. Otázky a vysvetlenia sú písané formou, ktorá vám pomôže otestovať znalosti a pochopiť dané pravidlo anglického jazyka. Písomka, maturita = žiaden problému.

ŤAHÁK

Pomôcka pre maturantov

The Day of the Dead: Remembering the Deceased

The Day of the Dead is a holiday which focuses on gatherings of family and friends to pray for and remember friends and relatives who have died.

The celebration occurs on November 1 and 2 in connection with the Catholic holy days of All Saints’ Day and All Souls’ Day, which take place on those days.

Slovíčka:
gathering – zhromaždenie
pray – modliť sa
occur – udiať sa
take place – konať sa

© The News.sk

Dialóg – cesta k tolerancii a priateľstvu

Xenofóbia a rasizmus sú i v nových európskych podmienkach stále aktuálnymi problémami. Najmä mladí ľudia sú obzvlášť citlivou skupinou proti rôznym formám diskriminácie a neznášanlivosti. „Getting to Know Our Neighbors (Spoznaj svojich susedov)“ – tak znelo motto i názov pilotného projektu medzinárodnej skupiny Robert Karniš (TheNews.sk) – Sam Margolis (Simple English News) realizovaného medzi Základnou školou T. Vansovej vo Zvolenskej Slatine a Základnou školou v Békešskej Čabe. Cieľom intenzívnej mesačnej spolupráce medzi oboma susednými školami bolo vzbudiť u žiakov 8. – 9. ročníkov prirodzené porozumenie rozmanitosti európskej kultúry, kultúrneho dedičstva, ako aj spoločných hodnôt v podmienkach dvoch geograficky a historicky blízkych krajín. Komunikačným kanálom na oboch brehoch Dunaja sa stal anglický jazyk, moderná multimediálna technika a bezprostredná chuť nadviazať nové priateľstvá. Vlastné národné a regionálne špecifiká predstavovali žiaci formou tvorivých prezentácií, fotografií, dotazníkov a v závere aj živou spoločnou videokonferenciou. Strach z neznámeho veľmi rýchlo pominul a vystriedala ho radosť zo spolupráce, výmeny skúseností a poznatkov, zaujímavých zážitkov či túžby po skutočnom stretnutí. Projekt s dôrazom na multikultúrnu a regionálnu výchovu je tak skvelým príkladom zbližovania mladých ľudí prostredníctvom vzájomného dialógu. Priebeh a výsledky cezhraničného úsilia je možné nájsť na portáli: www.talkconnect.org. Aktivita bola realizovaná vďaka finančnej podpore OPEN SOCIETY INSTITUTE.

Galériu fotografií z projektu si môžete pozrieť tu.

Mgr. Róbert Borbély

Mali by ste záujem o podobný projekt s využitím anglického jazyka napíšte nám na info@thenews.sk.

Kvíz “A Region in Europe” pokračuje

Po ZŠ A . Sládkoviča Sliači sa stala ZŠ s MŠ T. Vansovej vo Zvolenskej Slatine ďalšou školu, kde sa v pondelok 5.12.2011 uskutočnil vlastivedný šesťboj v angličtine, ktorý bol určený pre  žiakov 8. a 9. ročníka.

Autor a organizátor tohto kvízu Mgr. Róbert Borbély – doktorand Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s TheNews.sk by sa za spoluprácu chceli poďakovať ZŠ s MŠ Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine, menovite: RNDr. Darine Purdekovej – riaditeľke školy, Mgr. Márii Huliakovej – zástupkyni riaditeľky školy a Mgr. Miroslave Halaničovej – učiteľke anglického jazyka.

Sponzorom súťaže bolo Letisko Sliač a.s.

Výsledky, správu a fotogalériu z kvízu si môžete pozrieť tu.

 

Kvíz – A Region in Europe

14.11.2011 sa na Základnej škole A. Sládkoviča v Sliači uskutočnil kvíz “A Region in Europe”, ktorý zorganizovala Vlastivedná sieň Š. Hudáka Sliač – organizačná zložka Mestského kultúrneho strediska Sliač spolu s The News.sk, ktorá patrí ku skupine Simple English News.

Tento  vlastivedný šesťboj v angličtine bol určený pre žiakov 8. a 9. ročníka. Zúčastnilo sa ho celkom 12 žiakov rozdelených do 4 skupín. Samotný kvíz bol rozdelený na 6 stanovíšť (posluch, odpovede na otázky, priraďovanie obrázkov k textom, konverzácia, čítanie, tvorba propagačného letáku) a jeho cieľom bolo otestovanie si znalostí z jazyka a zároveň budovanie si vlasteneckého cítenia k regiónu.

Finančne súťaž podporila spoločnosť Letisko Sliač a.s.

Propozície, správa, výsledky, fotografie.

O kvíze píšu aj na:

Simple English News in the Classroom
Vlastivedný šeťboj v anglickom jazyku

 

 

 

In Memoriam: Dusan Klosel (1967 – 2011)

Today is a very sad day for Simple English News. Our colleague Dusan Klosel passed away Wednesday evening.

Dusan provided tremendous support to Simple English News and The News.sk both technologically and financially.

We wish to send our sincere condolences to his family.

Rest in peace, Dusan. We will never forget you.

Výber zo svetových správ pre pokročilých

ŠPECIÁLNA PONUKA - 45 minútový online kurz pripravený na mieru podľa vašich potrieb - flexibilné termíny - cena 7 Euro Info: rkenglish@stonline.sk