ZO SVETA

Student Wins Lottery and Then Quits School

A college student in China has decided to leave school after he won money in a lottery.

According to a report on Reuters, the student believes he no longer has any need for an education after claiming a $683,000 prize.

However, one of his teachers hopes the student will continue his studies in the future. “We are not sure if he will return to school, but we hope he will eventually finish his education,” his teacher said.

Slovíčka:
decide – rozhodnúť sa
win (min. č.won) – vyhrať
claim – nárokovať si
eventually – napokon, nakoniec

Gramatika:
No longer – nikdy viac.

…,the student believes he no longer has any need for an education… – štundent verí, že už nikdy viac nebude potrebovať vzdelanie...

© Simple English News

Správu si môžete aj vypočuť tu.

The World’s Cheapest Car

India’s Tata Motors is planning to sell a car for just $2,500.

The Tata Nano will make it possible for millions more people in India to drive a car. The car, which can seat up to five people, has no air-conditioning or radio.

Environmentalists are worried that millions of new cars on India’s roads will add to the country’s pollution.

Slovíčka:
sell – predávať
possible – možné
drive – šoférovať, ísť (autom)
seat up – usadiť
road – cesta
add – pridať
pollution – znečistenie, zamorenie

Gramatika:
Preklad s dôrazom na frázu: be worried – mať obavu, obávať sa, robiť si starosti.

Environmentalists are worried that millions of new cars on…- Ekológovia sa obávajú, že milióny nových áut na…

The Longest Sea Bridge

China opened a 36-kilometer bridge on Thursday (May 1, 2008).

The bridge will link Shanghai to the industrial city of Ningbo.

The bridge, which cost $1.7 billion to build, will reduce the travel time between the two cities by 90 minutes.

Slovíčka:
bridge – most
link – spojiť
build – postaviť
reduce – zmenšiť, znížiť
between – medzi

Gramatika:
Budúci čas sa tvorí pomocou will + sloveso vo všetkých osobách.

The bridge will link Shanghai to the industrial city of Ningbo. – Most spojí Šanghaj s priemyselným mestom Ningbo.

© Simple English News

Správu si môžete aj vypočuť tu.

 

Americans Are Using Their Cars Less

Americans are used to driving. They drive to work, to school and to family events.

However, the rising cost of gasoline has caused many Americans to reconsider their dependence on the automobile.

With gasoline at $4 a galloon, many people are leaving their cars at home and taking the bus or riding their bicycles instead.

Some Americans are planning to travel by train instead of driving on their summer holidays this year.

Those who continue to drive are looking for cars that burn less gasoline.

Slovíčka:
driveísť autom, šoférovať
gasoline(am) benzín
reconsider znovu zvážiť
dependencezávislosť
ride (motorka, bicykel,kôň) ísť na
instead ofnamiesto
look forhľadať

Gramatika:
Tvar be used to + sloveso s -ing: byť na niečo zvyknutý

Americans are used to driving.Američania sú zvyknutí na šoférovanie (používanie auta).

© Simple English News

Správu si môžete aj vypočuť tu.

AMERO – The Proposed North American Currency

According to reports, North American countries may have been thinking of following the European example of one single currency.

There has been some consideration recently towards creating one currency – the amero – which, like the euro, would be used in more than one country: the United States, Canada and Mexico.

At present, the plan may not be realistic as the Mexican economy is not as developed as those of the US and Canada. Moreover, it could also have a negative effect on international financial transactions, which are predominately carried out in US dollars.

Slovíčka:
according topodľa
following – nasledovaní
examplepríklad
considerationúvaha
currencymena
effectdopad

Gramatika:
… countries may have been thinking … – krajiny snáď  uvažovali …

… would be used …by bolo používané

© The News.sk

 

Ice Hockey in London

England is not a place we often associate with ice hockey.

Nevertheless, ice hockey has become increasingly popular throughout the United Kingdom in the past decade.

On Saturday, two teams from the National Hockey League played the first game of their season in London. The National Hockey League is North America’s top professional league.

This was the first time the NHL has played games in Europe. However, they have played games in Japan.

Slovíčka:
associate with – (abstraktne) spájať s niečím
throughout – všade, po celej (krajine)

Gramatika:

Keď hovoríme o niečom, že to bolo prvý krát, tak daná udalosť, aktivita bude vyjadrená predprítomným časom:

This was the first time the NHL has played games in Europe.To bolo prvýkrát, čo  NHL hrala zápasy v Európe.

© Simple English News

Správu si môžete aj vypočuť tu.

Bush’s Language Mistakes

English teachers often shake their heads when they hear President Bush speak. Bush is known for making grammatical mistakes in his speeches.

“Childrens do learn,” Bush said yesterday in New York. He should have said “children do learn.”

On another occasion Bush asked: “Is our children learning?” “Are our children learning?” would have been the correct way to ask the question.

Slovíčka:
teacher – učiteľ
shake their heads  –  krútia hlavami
hear – počuť
be known for – byť známy (čím)
speech – prejav, reč
occasion – udalosť, príležitosť
correct way – správny spôsob

Gramatika:
Minulý čas po pomocných slovesách should (mal by) a would (podmieňovací spôsob – by) sa tvorí: should/would + have + minulé príčastie (tretí tvar slovesa).

He should have said … Mal povedať…

would have been … by bol býval …

© Simple English News

Správu si môžete aj vypočuť tu.

 

Výber zo svetových správ pre pokročilých

ŠPECIÁLNA PONUKA - 45 minútový online kurz pripravený na mieru podľa vašich potrieb - flexibilné termíny - cena 7 Euro Info: rkenglish@stonline.sk