ZAUJÍMAVOSTI

The Electric Car

There could be some big changes in the types of cars we drive in 2008.

Some companies, such as Tesla Motors in California, are planning to make electric cars.

Tesla’s Roadster, for example, will be able to travel 400 kilometers on a single charge.

However, these cars will not be cheap. The Roadster will sell for $100,000.

Slovíčka:
company – firma
for example – napríklad
single charge – jedno nabitie
cheap – lacný

Gramatika:
Tvar be able to + sloveso (príklad v budúcom čase): byť schopný, dokázať niečo.

will be able to travel 400 kilometers on a single charge.-… dokáže prejsť 400 kilometrov na jedno na jedno nabitie.

© The News.skTwo Children Wanted to Get Married in Africa

A German boy and girl, aged six and seven, were planning to elope to Africa last week.

According to a report in The Sun, Mika and Anna-Lena packed their suitcases and were seen waiting for a train to the airport in Hanover, Germany.

The two lovebirds brought Anna-Lena’s five-year-old sister Anna-Bell on the trip to be a witness.

Police officers found the young couple and told them that it would be difficult for them to travel to Africa without any money or a plane ticket. They were returned to their parents.

Slovíčka:
get married – oženiť sa
elope – utiecť (za účelom mať svadbu,vačšinou bez súhlasu rodičov)
suitcase – kufor
train – vlak
lovebirds – milenci
witness – svedok

Gramatika:
Trpný rod (be + 3. tvar slovesa) sa v angličtine používa častejšie ako v slovenčine. V slovenčine sa skôr používa činný rod s neurčitým podmetom.

and were seen waiting for … – a videli ich (boli videní) ako čakajú

They were returned to… – Vrátili ich (Boli vrátení)…

© Simple English News

Správu si môžete aj vypočuť tu.


 

Ha, Ha, Ha! Laughter Can Make You Thinner

There is good news for people who want to lose weight but do not want to leave their sofa.

According to a report in The Telegraph, researchers found that laughing makes the stomach muscles work harder and become stronger.

Therefore, if you want to lose weight, one method would be to watch your favorite comedy on television.

Slovíčka:
laughter – smiech
lose weight – schudnúť
stomach muscles – brušné svaly

Gramatika:

Podmieňovací spôsob: would + sloveso.

,.. one method would be to watch – … jednou metódou by bolo pozerať

© Simple English News

Správu si môžete aj vypočuť tu.Serena and Venus Williams

The Williamses are not only the best sisters in tennis but are also engaged in the world of fashion, too.

Serena has her own fashion brand ANERES, and Venus has completed a degree in fashion design.

Recently, they tried playing in high heels on a tennis court. Watch the video below.

Slovíčka:
be engaged – byť zaangažovaný, zapojený
fashion – móda
brand – značka
degree – titul
high heels – vysoké opätky

Gramatika:
Keď nasledujú dve slovesá po sebe druhé je buď v neurčitku alebo tvare na -ing. Pozor nie je to priebehový tvar slovesa.

Recently, they tried playing… – Nedávno si skúsili zahrať (si vyškúsali hranie)…

© The News.sk
Nike’s Founder Goes Back to School

Phil Knight, one of the founders of Nike, has been attending classes at Stanford University.

According to a report in The Wall Street Journal, Knight, who is worth $8 billion, has been taking classes in English literature and creative writing.

Nike is the world’s largest supplier of athletic shoes.

Slovíčka:
founder – zakladateľ
class – vyučovacia hodina
writing – písanie
supplier – dodávateľ
shoes – topánky

Gramatika:

1.Ak chcete povedať, že niečo (niekto) má hodnotu (cenu): be worth.
Knight, who is worth $8 billion,… – ...Knight, ktorého hodnota je 8 miliárd dolárov,…

2. Predprítomný priebehový čas vyjadruje dej, ktorý začal v minulosti a trvá do súčasnosti a v slovenčine sa väčšinou prekladá prítomným časom.
has been taking classes in English literature… – navštevuje (berie) hodiny anglickej literatúry

© Simple English News

Správu si môžete aj vypočuť tu.


Weddings in Space

A Japanese firm is offering couples a chance to have a wedding they will never forget.

According to reports in Japanese newspapers, First Advantage, a Tokyo-based wedding company, is giving couples the opportunity to get married in space.

A couple will pay $2.3 million to fly 100 kilometers into space for a journey that takes an hour. A priest and two guests will accompany the couple on the flight.

A wedding dress, a wedding party and hotel rooms are also included in the cost. The bride and groom must finish four days of training before they are allowed into space.

Slovíčka:
wedding – svadba
forget – zabudnúť
get married – oženiť sa
space – vesmír
priest – kňaz
accompany – sprevádzať
bride – nevesta
groom – ženích

Gramatika:
Budúci čas sa tvorí pomocou will + sloveso.

A priest and two guests will accompany the couple on the flight. – … Počas letu bude manželský pár sprevádzať kňaz a dvaja svedkovia.

© Simple English News

Správu si môžete aj vypočuť tu.

English Clichés

Like every language, English has its share of clichés.

The following are a few overly used phrases you might have heard:

to think outside the box = to think originally

it’s not rocket science = it’s not difficult to understand

between a rock and a hard place = a difficult situation

going forward = into the future

You can find more clichés here.

Slovíčka:
like – ako
cliché – klišé, fráza
overly – nadmerne, príliš

Gramatika:
Might + have + 3.tvar slovesa: minulý čas spôsobového slovesa “might” – snáď, azda.

you might have heard. – …ktoré ste už azda (snáď) počuli.

© Simple English News

Správu si môžete aj vypočuť tu.


Výber zo svetových správ pre pokročilých

ŠPECIÁLNA PONUKA - 45 minútový online kurz pripravený na mieru podľa vašich potrieb - flexibilné termíny - cena 7 Euro Info: rkenglish@stonline.sk