Z DOMOVA

From Garage to World Business Center

Miroslav Trnka is a Slovak entrepreneur and the director of Eset, an IT security company.

In 1987, while working in his garage with his friend Peter Paska, he wrote his first anti-virus software program.

It took another 11 years for the software — named NOD 32 — to become successful. In 1998, NOD 32 received top marks from Virus Bulletin magazine, a leading industry publication, for its ability to detect all viruses.

Since then, NOD 32 has achieved a perfect score more than 50 times. Today Eset has more than 25 million users worldwide, and the company has dedicated sales branches throughout the world.

Read by John Edwin Skelton.

Slovíčka:
entreprenuer – podnikateľ
ability – schopnosť
since then – odvtedy
worldwide – na celom svete
branch – pobočka

© The News.sk

Bekescsaba’s First Slovaks

The first Slovaks arrived in Bekescsaba in 18th and 19th centuries. You can still find remnants of how these first settlers lived at the Slovak Museum located near the center of Bekescsaba.

The museum is filled with numerous interesting objects which show how Slovak farmers in the 19th century went about their lives in this new terrain.

Admission is less than 1 euro for adults and 50 cents for children. Call here for more information. Slovak is spoken here.

Address:Békéscsaba, Garay utca 21.Tel/fax: 66/327-038

Slovíčka:
remnants – pozostatky
settlers – usadlíci
near – blízko
go about – viesť (život)
admission – vstupné
adults – dospelí

Gramatika:
Trpný rod, be + 3. tvar slovesa, sa v angličtine používa častejšie ako v slovenčine. Sloveso: fill – naplniť.

The museum is filled with numerous interesting objects… Múzeum má (je naplnené množstvom) množstvo zaujímavých predmetov…

© The News.sk

The Očová Air Show

A two-day air show took place during the last weekend of August at an airport near the village Očová.

More than 15,000 spectators enjoyed airplane replicas from the First and Second World Wars. Meanwhile, modern planes provided extraordinary shows in the air.

The event was organized by the Slovak Air Agency.

 

Slovíčka:
air show – letecká prehliadka
take place (took place) – konať sa, uskutočniť sa (konala sa)
near – neďaleko, blízko
village – dedina
spectator – divák
plane – lietadlo
event – podujatie, udalosť

Gramatika:
By” s trpným rodom určuje pôvodcu deja, v slovenčine vyjadríme skloňovaním.

The event was organized by the Slovak Air Agency. Podujatie bolo organizované Slovenskou leteckou agentúrou.

© The News.sk

The Kosice Coat of Arms

Kosice, Slovakia was the first town in Europe to have its own coat of arms.

It was granted to Kosice in 1369 at the Castle of Diosgyor.

The coat of arms used today shows the symbols of four historical counties. It has not changed since 1502.

 

Slovíčka:
coat of arms – erb
today – dnes
county – panstvo, grófstvo, kraj

Gramatika:
Since v spojení s predprítomným časom znamená slovenské “od”.

It has not changed since 1502. – Od roku 1502 sa nezmenil.

© Simple English News

Správu si môžete aj vypočuť tu.

Jobs Abroad Are Becoming Less Popular

www.photos8.com

According to the Statistical Office of the Slovak Republic, there were 177, 000 Slovaks working abroad last year.

Nevertheless, more people are returning from abroad to find work at home. There are two main reasons for this: the unusually strong Slovak koruna and the opening of branches in Slovakia by international companies, thanks to the country’s central location.

Thus, those who can speak foreign languages, primarily English, can find well-paid jobs at home.

Slovíčka:
according to – podľa
abroad – v cudzine
nevertheless – a predsa
find – nájsť
reason – dôvod
strong – silný, silná
branch – pobočka
thanks to – vďaka
primarily – hlavne, v prvom rade
wel -paid – dobre platenú

Gramatika:
Priebehový prítomný čas môže vyjadrovať aj dej, ktorý sa odohráva intenzívnejšie  v určitom kratšom období, ktoré práve prebieha.
…more people are returning from abroad… – viac ľudí sa teraz vracia z cudziny ….

Ak ide o ten istý podmet, môžme vetu skrátiť neurčitkom, čo sa v slovenčine prekladá spojkou “aby”.
… more people are returning from abroad to find work… – viac ľudí sa teraz vracia z cudziny, aby si našli prácu…

© The News.sk


Steam Locomotives Competition

Steam locomotives from several countries, Slovakia, the Czech Republic, Hungary, Luxembourg and Poland, gathered in the city of Zvolen to compete last Saturday.

A regular participant in the competition, the crew from Great Britain, was not able to come this year due to technical problems in the Eurotunnel caused by fire.

The competition began with the most popular event : the 100-metre sprint. This was followed by other interesting contests: for example, a race with a beer can carried on one of the shafts of a locomotive.

It was the tenth year of this popular festival, which is visited by thousands of people every year.

Slovíčka:

steam locomotive – parná lokomotíva
gather (gathered – min.čas) – zhromaždiť sa, zísť sa
participant – účastník
crew – posádka
due to – pre, kvôli
beer can – pivo v plechovke
shaft – ojnica

Gramatika
be + able to + sloveso – opisný tvar pre “can” s významom byť schopný, dokázať (niečo urobiť, dosiahnuť, atď…)

was not able to come… … nemohla (nedokázala) prísť

© The News.sk

 

 

A Hockey Player Gives Back

Marian Gaborik is one of the best ice hockey players in the world.
Nevertheless, the 25-year-old Slovak, who plays for the Minnesota Wild, has not forgotten his roots.

Gaborik has helped build an ice hockey arena, which will serve as a training facility for young players, in his home town of Trencin, Slovakia.

He has also set up the Marian Gaborik Foundation. The foundation’s goal is for children to be active in sports and to stay off drugs.

Slovíčka:
nevertheless – a predsa
serve – slúžiť
facilityzariadenie
set up – založiť (v článku sloveso použité v predprítomnom čase, nepravidelné sloveso: set- set -set)
foundation – nadácia
stay off – zdržať sa čoho,držať sa preč od niečoho

Gramatika:
Po tvare for + predmet nasleduje sloveso v neurčitku.

The foundation’s goal is for children to be active in sportsCieľom nadácie je, aby deti boli aktívne v športe (…, aby sa deti venovali športu…)

© Simple English News

Výber zo svetových správ pre pokročilých

ŠPECIÁLNA PONUKA - 45 minútový online kurz pripravený na mieru podľa vašich potrieb - flexibilné termíny - cena 7 Euro Info: rkenglish@stonline.sk