CESTOVANIE

Savonlinna, Finland

Savonlinna is a small city in southeastern Finland which is surrounded by water. Its name in Finnish means “Castle of Savo”. Its Swedish name is Nyslott, which means “Newcastle”.

The city is well known to fans of classical music for its annual opera festival.

The special food of the area is a meat pasty called “lörtsy”.

Slovíčka:
southeastern – juhovýchodný
be surrounded – byť obklopený
be well known – byť dobre známy
annual – každoročný
meat pasty – pirôžok s mäsom

Gramatika:
Neurčitý člen a/an sa používa aj pred podstatným menom (v j.č.) s prídavným menom popisného charakteru.

Savonlinna is a small city… – Savonlinna je malé mesto

© Simple English News

Správu si môžete aj vypočuť tu.


Atlantis the Palm

Atlantis the Palm is the seven-star resort at Palm Jumeirah in Dubai built on a man-made island which is shaped like a palm tree.

The resort consists of two towers linked by a bridge, with a total of close to 1,600 rooms.

The grand opening ceremony on November 20which cost $20 million — was attended by over 2,000 movie stars, pop stars, supermodels and billionaires from around the world.

Slovíčka:
resort – letovisko
man-made – vyrobený človekom, umelý
palm tree – palma
tower – veža
bridge – most
grand – veľkolopá

Gramatika.
Trpný rod (príklad v minulom čase) je v angličtine často používaný. V slovenčine sa často nahrádza činným rodom.

which cost $20 million — was attended by over 2,000 movie stars… , ktorá stála 20 miliónov dolárov navštívilo viac ako 2000 filmových hviezd (bola navštívená) ….

© The News.sk


 

 

 

Pula, Croatia

If you are thinking about where to go on your summer vacation, then Pula, Croatia is one place you might want to consider.

Pula is known not only for its sunny beaches but also for its history.

The arena was built in the first century A.D., when Pula was a regional center of Rome. It is the sixth largest surviving Roman arena – the largest is the Colosseum in Rome.

At that time, the arena could seat 23,000 spectators.

Slovíčka:
summer vacation – (am) letná dovolenka
consider – uvažovať
beach – pláž
surviving – doteraz existujúci, doteraz žijúci
seat – usadiť
spectator – divák

Gramatika:
Sloveso “think” – myslieť, v priebehovom tvare – rozmýšľať, premýšlať.

If you are thinking… – Ak premýšľate

© Simple English News

Správu si môžete aj vypočuť tu.

The Castle of Zvolen

There are not many towns in which the main square ends at a chateau or castle.

However, it would almost be impossible not to notice “Zvolensky zamok” when strolling in the main square of the Slovakian town of Zvolen.

The chateau was used in the Middle Ages as a place for the Austro-Hungarian nobility to celebrate or just take a rest after hunting and fishing in local forests and rivers.

It now serves as the host for art exhibitions and theatre and music performances.

Slovíčka:
square – námestie
chateau – zámok
castle – hrad
impossible – nemožné
stroll – prechádzať sa
Middle Ages – stredovek
nobility – šlachta, aristokracia
restoddych
serveslúžiť
exhibitionvýstava

Gramatika:
Prítomný podmieňovací spôsob tvoríme pomocou would + sloveso.

it would almost be impossible… – bolo by temer nemožné

© Simple English News

Správu si môžete aj vypočuť tu.

Venice: The City Without Cars

Venice is the largest European city that does not allow cars.

The favorite means of transportation in Venice is the gondola, which takes people through the city’s famous canals.

Venice was built on an archipelago of 118 islands and 150 canals. About 400 bridges connect the city.

Located in northern Italy, Venice is a popular holiday destination for people from all over the world.

Slovíčka:
allow – tolerovať, dovoliť
means – prostriedok, spôsob
throughcez
archipelago – archipelág, súostrovie
bridge – most

Gramatika:
3. stupeň stupňovania prídavných mien (krátkych): the + prídavné meno + est

Venice is the largest European city that… – Benátky sú najväčším európskym mestom, ktoré…

© Simple English News

Správu si môžete aj vypočuť tu.

 

Helsinki’s Cathedrals

The cathedrals of Helsinki stand out in the memories of those who have visited the Finnish capital.

The Evangelical Lutheran Cathedral is located in the center of the city. Inside there are wood benches, several statues and a massive organ.

The Uspenski Orthodox Cathedral is also situated in Helsinki. It is the largest orthodox church in Western Europe. The cathedral contains several valuable icons.It has red brick walls and golden cupolas.

Slovíčka:
cathedral – katedrála
stand out – prevládať (o niečom, niekom výnimočnom)
memories – spomienky
capital – hlavné mesto
bench – lavica
statue – socha
contain –obsahovať, mať
wall – stena

Gramatika:
Who ako vzťažné zámeno – ktorí.

of those who have visited… – … tých, ktorí navštívili

© Simple English News

Správu si môžete aj vypočuť tu.

 

 

The Clock Tower of Banska Bystrica

The Leaning Tower of Pisa may receive the most attention. Nevertheless, Slovakia has a leaning tower of its own.

The Clock Tower in Banska Bystrica was built in 1552 to stop thieves from stealing from local copper and silver mines.

Three centuries later, it was discovered during reconstruction work that the tower leans 65 centimeters from its vertical axis.

The tower also has a wooden stairway which consists of 101 steps and shows the visitor a beautiful view of the city’s main square and nearby mountains.

Slovíčka:
attention – pozornosť
leaning tower – šikmá veža
thieves (thief) – zlodeji (zlodej)
stealing – kradnutie
copper – meď, medený
mine – baňa
lean – nakláňať sa, nahýnať sa
vertical axis – kolmá os
stairway – schodisko
square – námestie
nearby – blízky, neďaleký

Gramatika:
of its own

Slovakia has a leaning tower of its own. – Slovensko má svoju vlastnú šikmú vežu.

© Simple English News

Správu si môžete aj vypočuť tu.

 

 

 

Výber zo svetových správ pre pokročilých

ŠPECIÁLNA PONUKA - 45 minútový online kurz pripravený na mieru podľa vašich potrieb - flexibilné termíny - cena 7 Euro Info: rkenglish@stonline.sk