VIDEO ANGLIČTINA

The Healing Power of Honey

sore throat – bolesť hrdla
indigestion – pokazený žalúdok
wound – rana
insomnia – nespavosť

Today it is used… Dnes sa používa…
Honey has been used for centuries… Med sa používa už storočia
It is also believed… Tiež sa verí

The Ueno Zoo

Trpný rod: je v angličtine častejšie využívaný v porovnaní so slovenčinou

can be seen … “… môže byť videných…”

rhinoceros (rhino)– hroch
tiger -tiger
hedgehog – jež
California sea lion – uškatec kalifornský

Výber zo svetových správ pre pokročilých

ŠPECIÁLNA PONUKA - 45 minútový online kurz pripravený na mieru podľa vašich potrieb - flexibilné termíny - cena 7 Euro Info: rkenglish@stonline.sk